लॉस मिनिस्ट्रोस डी इकोनोमिया वाई फिनांज़ास क्विरेन क्यू ला एस्टाबिलिडाड फाइनेंसिएरा वाई लॉस एस्टान्डारेस डी लावाडो डी डाइनेरो एंट्रेन एन विगेंसिया प्रोटो, विदेंडो ला रीसेंटे एगिटैसिओन डेल मर्काडो।Source link